A picture

Navigace

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 1. 2018

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -4 až -8°C.

Aktuální teplota

21.1.2018 15:03

Aktuální teplota:

4,9 °C

Vlhkost:

74 %

Rosný bod:

0,6 °C

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Spolek ProVšeruby

Kontakt

Město Všeruby

Všeruby 2

330 16 Všeruby u Plzně

tel 377 915 278

e-mail:  vseruby@iol.cz  
 

Odkazy

http://www.kr-plzensky.cz/

klikací rozpočet

Klikací rozpočet

 

 

 

Obsah

 

Město Všeruby je samostatně spravovánO Zastupitelstvem města které je 15-ti členné.
Dalším orgánem obce je 5ti členná rada města .
Ustavující zasedání zastupitelstva města se konalo dne 5.11.2014.
 
Složení zastupitelstva města:
 
starosta:  Michal Vaněk 
místostarosta: Miroslav Falkenauer
členové rady města: Ing. Jiří Krupička, Ing.Bohuslav Holub, Dis.Jaromír Eisman
členové zastupitelstva města: Rudolf Herák, Jana Růžková, Silvie Pražmová,Michal Löwy, Jaroslav Frána, Petr Meier, Jaroslav Smejkal, Jaroslav Kristl, Jan Kocourek, Luboš Micek.
                         
Město se při své činnosti řídí zákonem č. 128 /2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město navenek zastupuje starosta.
 
Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány: výbor kontrolní a finanční.
Složení výboru kontrolního: předseda: Ing.Bohuslav Holub
                                        členové: Petr Meier, Michal Löwy.
Složení výboru finančního: předseda: Ing. Jiří Krupička
                                        členové: Jaroslav Smejkal, Silvie Pražmová .
 
Rada města zřídila dále:
komisi přestupkovou: předseda: Mgr.Ing.Jana Krupičková
                                   členové:Luboš Micek, Jaroslav Kristl, Jan Kocourek.
komisi - SPOZ: předseda: Rudolf Herák
                         členové: Jaroslav Frána, Soňa Hyrátová, Markéta Drnková
komisi sociálně právní ochrana dětí: předseda: Mgr.Anna Hůrková,
                                                     členové: Jana Růžková, Silvie Pražmová.
komise bytová: předsedkyně. Soňa Hyrátová, Michal Vaněk, Miroslav Falkenauer,Jiřina Stiborová, Rudolf Herák, Petr Meier.
                                   
Úkoly obce v oblasti samostatné a přenesené působnosti plní městský úřad.
Městský úřad :
 • zabezpečuje úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce
v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
Dále vykonává přenesenou působnost:
 • sociální úřad: agendu přenesené působnosti vykonává pro tyto obce: Zahrádka, Hůrky, Mostice, Úněšov, Budeč, Čbán, Číhaná, Hvožďany, Lípa, Podmokly, Štipoklasy, Vojtěšín, Úterý, Olešovice, Vidžín, Blažim, Kejšovice, Krsy, Polínka, Sklená Huť, Trhomné, Kunějovice, Lhotka, Nekmíř, Nevřeň, Krsov, Ostrov u Bezdružic, Pláň, Příšov, Všeruby u Plzně, Chrančovice, Chrástov, Klenovice, Kokořov, Popovice, Radimovice.
 • životní prostředí: agendu přenesené působnosti vykonává pro tyto obce: Zahrádka, Hůrky, Mostice, Úněšov, Budeč, Čbán, Číhaná, Hvožďany, Lípa, Podmokly, Štipoklasy, Vojtěšín, Úterý, Olešovice, Vidžín, Blažim, Kejšovice, Krsy, Polínka, Sklená Huť, Trhomné, Kunějovice, Lhotka, Nekmíř, Nevřeň, Krsov, Ostrov u Bezdružic, Pláň, Příšov, Všeruby u Plzně, Chrančovice, Chrástov, Klenovice, Kokořov, Popovice, Radimovice
 • stavební úřad: agendu přenesené působnosti vykonává pro tyto obce: Zahrádka, Hůrky, Mostice, Úněšov, Budeč, Čbán, Číhaná, Hvožďany, Lípa, Podmokly, Štipoklasy, Vojtěšín, Úterý, Olešovice, Vidžín, Blažim, Kejšovice, Krsy, Polínka, Sklená Huť, Trhomné, Kunějovice, Lhotka, Nekmíř, Nevřeň, Krsov, Ostrov u Bezdružic, Pláň, Příšov, Všeruby u Plzně, Chrančovice, Chrástov, Klenovice, Kokořov, Popovice, Radimovice
 • matriční úřad: do matričního obvodu spadají obce: Všeruby, Radimovice, Chrástov, Klenovice, Popovice, Chrančovice, Kokořov, Kunějovice, Nevřeň, Nekmíř, Zahrádka
         Obec s rozšířenou působností je pro obec Všeruby město Nýřany.
Vyřizování záležitostí pro občany na jednotlivých pracovištích Městského úřadu
starosta:  Michal Vaněk
                  telefon 377 915 278, 724179199, e-mail: vseruby@iol.cz. michal.vanek@vseruby.cz
tajemnice: Bc.Markéta Drnková
                  telefon 377 915 241, e- mail: vseruby@iol.cz
 • příjem písemných žádostí, stížností, pošty
 • informace o pozemcích a územím plánu
 • majetko- právní převody
 • zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • ověřování listin a podpisů
 • výpisy z CZECH POINTU
 úsek hospodářsko-správní: Ivana Mečlová
                                               telefon 377 915 097, e-mail: ivana.meclova@vseruby.cz
 • poplatky za nájem pozemků
 • fakturace
 • účetní doklady
 • poplatky
 bytové hospodářství : Soňa Hyrátová
                                      telefon 377 915 476, e-mail: sona.hyratova@vseruby.cz
 • pokladna
 • výběr nájemného z bytů, opravy  v bytových domech, roční vyúčtování dodávek tepla, teplé a užitkové vody a všech poskytnutých služeb
 • revize a servisní činnost technických zařízení
 • poplatky z místa
 • evidence obyvatel ( hlášení k trvalému pobytu, přijímání žádostí o úřední rušení údajů o místu trvalého pobytu
 • evidence hrobů, přijímání žádostí o pronájem hrobového místa
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • agenda uchazečů do DPS Všeruby
  stavební úřad : Mgr.Jiří Chovan (vedoucí SÚ),
                           telefon 377 915 477, e-mail: chovan@vseruby.cz
 • vydávání územního a stavebního rozhodnutí
 • kolaudace staveb
 • změny užívání staveb, odstraňování staveb
 • ohlašování drobných staveb a stavebních úprav
 • souhlas s oddělením pozemků
 • existence staveb
 • odvolání
 • stížnosti
  matrika + životní prostředí : Ilona Mandousová
                                                  telefon 377 915 477, email: ilona.mandousova@vseruby.cz
 matriční záležitosti:                          
 • vydávání rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů
 • svatby
 • změna jména a příjmení
 • vyhotovení druhotných matričních dokladů
 • ověřování listin a podpisů
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vydávání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 • příjem žádostí o výpis z rejstříku trestů
 • výpisy z CZECH POINTU
  životní prostředí:
  odpadové hospodářství:
 • evidence poplatků zasvoz TKO, evidence jednotlivých svozů občanů a právnických osob
 • výdej jednorázových známek a plastových pytlů na odpadky TKO a jejich evidence
 • příjem žádostí na výměny nádob na TKO, zajištění výměny, změny svozů
 • příprava svozu nebezpečného odpadu ( letáky, informovanost občanů )
   ovzduší:
 • evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší a vydávání rozhodnutí
 • výpočty poplatků za znečišťování ovzduší
   ochrana krajiny a přírody:
 • vydává povolení ke kácení dřevin pro fyzické a právnické osoby
 • vydává pozastavení, omezení nebo zákaz ke kácení dřevin
 • vydávání závazných stanovisek k zásahům do registrovaných krajinných prvků
    vodní hospodářství:
 • evidence ČOV
    ochrana zemědělského půdního fondu:
 • příjem žádostí k vydání souhlasu - odnětí pozemku ze ZPF
 • vydávání stanoviska k odnětí pozemku ze ZPF
 • vydává rozhodnutí v pochybnosti
 • vydávání rybářských lístků
   sociální úřad : Mgr. Anna Hůrková, administrativní pracovnice - Jitka Tesárková
                                           telefon 377 915 480, e-mail:jitka.tesarkova@vseruby. cz
   sociální úřad poskytuje:
 • sociální pomoc jednotlivcům a rodinám s dětmi
 • jednorázové a opakované peněžité a věcné dávky jednotlivcům ( nebo rodinám bez dětí
 • správní činnosti
 • agenda přestupkové komise - zapisovatelka
 • poplatek ze psů a jejich evidence, prodej známek na psy
 • poštovní agenda
    přestupková agenda